Candida in de darmen kan een opgezette buik veroorzaken. U kunt op Darmklachten.nl een ontlastingsonderzoek aanvragen om de aanwezigheid van Candida in de darmen te onderzoeken voor slechts 39 euro.

Op uw ontlasting worden de volgende tests uitgevoerd:

  • pH en zetmeel
  • Gisten en schimmels
  • Diagnostiek van de verschillende candida soorten

€39,00

Candida test

Candida-infecties worden vaak “schimmelinfectie” genoemd, maar eigenlijk behoren alle Candidasoorten tot gistfamilies. Candida wordt in het Engels wel ‘gist’ genoemd: men spreekt van een “yeast infection.” In het Nederlands bestaat het woord “gistinfectie” niet, waardoor er een spraakverwarring is ontstaan. Het meest voorkomende van de Candidasoorten is Candida albicans. Bij mensen met chronische darmklachten zoals een opgezette buik, betreft het bij 2 van de 3 Candida gevallen Candida albicans.

Het gevaar van Candida-infecties wordt steeds vaker herkend. Candida infecties vormen een belangrijke doodsoorzaak bij ernstig zieke mensen, van wie het immuunsysteem is afgenomen, zoals mensen met AIDS of andere levensbedreigende ziekten.

Candidainfecties zijn de laatste tientallen jaren flink in aantal gestegen en vormen een toenemende bedreiging voor de gezondheid. Candida-infecties van de huid, mond, vagina en anus komen zeer vaak voor en worden in de medische praktijk herkend en behandeld.

Candida infectie van de darmen wordt ook steeds vaker herkend als oorzaak van darmklachten, zoals een opgezette buik. Toch zijn er nog veel huisartsen die – ondanks een overdaad aan wetenschappelijke publicaties – niet ‘geloven’ dat overgroei van Candida cellen in de darmen een probleem veroorzaakt.

Hoewel artsen op de hoogte zijn van het risico van antibioticumgebruik, worden er meestal geen darmflora-analyses gemaakt om te zien of de antibiotica een Candida-infectie hebben veroorzaakt. Slechts enkele laboratoria leggen zich toe op het kweken van gisten en schimmels. Medici nemen aan dat iedereen Candida in de darm heeft en dat echte schimmelinfecties van de darm zeldzaam zijn. Beide aannamen zijn niet correct. Lang niet iedereen heeft Candidacellen in de darm. Uit analyse van duizenden ontlastingonderzoeken bleek dat er bij meer dan de helft van de onderzochte personen geen Candida in de darmen heeft. Van de mensen van wie de ontlasting werd onderzocht, had: 58% geen gisten of schimmels of een zeer kleine hoeveelheid. 32% een matige hoeveelheid Candida. Bij slechts 10% kon men van een werkelijke Candida-infectie spreken (meer dan 100.000 cellen per gram ontlasting).